streda 3. júna 2015

Hamuliakovský spravodaj máj 2015

Krátky článok v miestnom nezávislom spravodaji strana 18 :)

Hamuliakovský spravodaj máj 2015