Korčuľovanie

Kurzy korčuľovania začíname už 4.9.2021 !

"Základy korčuľovania, zdokonaľovacie kurzy korčuľovania, technika korčuľovania pre hokejistov"

Korčuliarske kurzy prebiehajú pravidelne od septembra do júna (mimo školských prázdnin). Na každú tréningovú hodinu je potrebné sa prihlásiť ONLINE na základe vopred vytvorenej registrácie. O registráciu môžete požiadať osobne, telefonicky v pracovné dni v čase 8.30 -13.00 na tel. čísle 0905/13 13 13 alebo emailom kraso@hamikovo.sk.

Pred každým kurzom je potrebné sa prihlásiť na tomto linku.

Prihlásiť

Ako funguje registrácia a prihlasovanie sa na tréningy/kurzy korčuľovania:
- na email Vám zašleme registračný link, tzv.pozvánku. Prostredníctvom linku si zaregistrujete meno a priezvisko korčuľujúceho (nie skratky a prezývky), zároveň si nastavíte meno a heslo, pod ktorým sa budete do systému prihlasovať.
- po úspešnej registrácii si v kolonke „Prihlasovanie“ vyberiete dátum tréningu a tréningovú skupinu

Počet miest je v každej skupine LIMITOVANÝ. Ak chcete prihlásiť v jeden termín viac osôb, môžete použiť už vytvorenú registráciu alebo si zriadiť prihlasovacie konto na druhú osobu, avšak potrebujete obdržať novú pozvánku na druhý email.

Tréningové skupiny sú rozdelené do 5-tich kategorií:

Deti – úplní začiatočníci: patria sem všetky deti, ktoré nestáli ešte na korčuliach, resp. majú za sebou iba pár tréningových jednotiek. Na kurze sa deti učia správne stáť na korčuliach, padať, vstávať bez pomoci, korčuľovať vpred a následne zastaviť.

Deti - začiatočníci: patria sem všetky deti, ktoré už vedia samostatne prejsť po ľadovej ploche, zastaviť, otočiť sa, vstávať bez pomoci. Na kurze sa deti učia korčuľovať vpred, vzad, brzdiť, robiť základné korčuliarske prvky ako citróniky, vozíky, vlnovky, bocianiky, lastovičky, otočky, kolobežky a pod., pričom ich postupne spájajú do plynulých celkov. Získavajú základy pre prekladanie po kruhu vpred.

Deti - pokročilí: patria sem všetky deti, ktoré už zvládajú plynulé korčuľovanie vpred i vzad, prekladanie vpred v rýchlosti. Sú obratné a flexibilné vo všetkých základných korčuliarskych pohyboch.  Na kurze sa učia zdokonaľovať základné korčuliarske prvky a zároveň zvyšovať úroveň korčuľovania o ďalšie obraty, oblúky, prekladanie vzad a pod. Sú zaradené pod trénerku, ktorá súbežne vedie aj skupinu hokejistov, takže je nutné aby dieťa spĺňalo požiadavku v obratnosti a flexibilite pri korčuľovaní.

Hokejisti: patria sem chlapci/dievčatá, ktoré sú zaradené v ktoromkoľvek hokejovom oddieli a majú záujem si zdokonaliť techniku korčuľovania pod vedením krasokorčuliarskej trénerky.

Dospelí: patria sem všetky úrovne dospelých korčuliarov a deti od 15 rokov pokročilé (prípadne podľa dohovoru).

Do kategórií sa zaraďujete samostatne, avšak je možné po dohovore s trénerom prekonzultovať tréningovú skupinu a následne na ďalší tréning sa prihlásiť podľa odporučenia. Ak je plný stav účastníkov v systéme na Vašu tréningovú skupinu, neprihlasujte sa do inej tréningovej skupiny a taktiež nie je možné prisť na hodinu bez prihlásenia. V prípade, že ste prihlásený a nemôžete sa zúčastniť, treba sa odhlásiť a uvoľniť miesto inému záujemcovi.

Základné pokyny k plynulosti fungovaniu kurzov:
- do kalendára priebežne nastavujeme tréningové dni, cca 7-10 dní pred konaním každého tréningu
- tréningové skupiny sú limitované na max.počet 8-10 účastníkov/1 tréner; počas našej (krasokorčuliarskej) súťažnej sezóny upravujeme počty vzhľadom na prítomnosť/neprítomnosť trénerov, ktorí sa zúčastňujú na pretekoch so svojimi zverencami
- na sobotné kurzove hodiny je potrebné sa nahlásiť do piatka 12.00. Následne bude systém uzavretý a nebude možné sa prihlásiť a ani odhlásiť zo systému.
- Pri náhlom ochorení korčuliara alebo inej udalosti, ktorá nastane po uzavretí systému, je nutné sa formou sms alebo emailom odhlásiť pred konaním hodiny. V prípade neodhlásenia Vám prepadne kredit, resp. pri platbe v hotovosti bude od Vás žiadaná náhrada za takto blokovaný tréning, na ktorom sa nezúčastníte.
- Úhrada za tréningovú jednotku 6 € sa hradí v hotovosti pred tréningom. V prípade záujmu je možné uhradiť vopred 50 € kredit/10 tréningových jednotiek, ktorý Vám nahráme do online systému a následne sa Vám za každú prihlásenú kurzovú hodinu kredit automaticky odpočíta.
- Na kurzové hodiny berieme deti od 4 rokov. V prípade nižšieho veku je možné účasť odkonzultovať s hlavnou trénerkou, základným predpokladom je samostatnosť dieťaťa bez prítomnosti rodiča.
- Na ľad vstupujú účastníci kurzovej hodiny až po trénerke. Rodičom odporúčame po odovzdaní dieťaťa trénerke opustiť okolie ľadovej plochy pre lepšiu adaptáciu dieťaťa v kolektíve. Zároveň žiadame rodičov, aby nezasahovali do tréningového procesu počas kurzovej hodiny. Všetky trénerky sú kvalifikované vo svojom obore a majú dlhoročnú prax s prácou s deťmi, hokejistami i dospelými korčuliarmi.

Telefonický dopyt vybavujeme v časoch:
Pondelok - Piatok
8:30 - 13:00 hod
tel.: 0905/13 13 13
V popoludňajších hodinách a počas víkendov nie je možné telefonicky odpovedať na otázky a podnety, nakoľko sa zúčastňujeme tréningového procesu a súťaží.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať aj emailom: kraso@hamikovo.sk 


Organizujeme
"Kurzy korčuľovania pre školy a škôlky"

Zabezpečíme dovoz a odvoz detí !Informácie u pani trénerky Petry Netryovej na tel.: 0905/13 13 13