Tréneri


Mgr. Petra Nétryová
hlavná trénerka
trénerská licencia stupeň č. IV
tel.: 0905 13 13 13
email: kraso@hamikovo.sk

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK a trénerské vzdelanie získala diaľkovým štúdiom na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Trénerskej praxi sa venuje od roku 1995 a zároveň pôsobí aj ako technický špecialista pre Slovenský krasokorčuliarsky zväz. Má skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou doma i v zahraničí. Bola predsedníčkou a členkou trénersko-metodickej komisie pre SKrZ. V súčasnosti pôsobí v krasokorčuliarskom oddieli Kraso Hamikovo, kde okrem výuky krasokorčuľovania zároveň spolupracuje aj pri výuke základov korčuľovania pre hokejistov a dospelých.

Paed. Dr. Eva Križková-Durišinová
trénerská licencia stupeň č. V

Bola reprezentantkou v krasokorčuľovaní a už ako 14-ročná reprezentovala Slovensko na Zimných olympijských hrách v Innsbrucku 1976, kde obsadila 19. miesto. V roku 1977 bola seniorská majsterka Československa, ktorá reprezentovala aj na MS a ME. Po ukončení štúdia na FTVŠ Univerzity Komenského, ako diplomovaná trénerka vyučovala špecializáciu krasokorčuľovanie a bola dlhoročnou trénerkou krasokorčuľovania v Slovane Bratislava. Jej zverencami boli viacerí reprezentanti Slovenska v rôznych vekových kategóriách a tých najlepších viedla na seniorských majstrovstvách sveta a Európy 2007 a 2008 a s niektorými reprezentantmi spolupracuje dodnes. Bola predsedničkou trénersko-metodickej komisie Československého krasokorčuliarskeho zväzu a členkou TMK Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. Dlhodobo spolupracuje s niektorými klubmi v zahraničí.

Mgr. Karin Hochschornerová (Bäumlová)
trénerská licencia stupeň č. II

Vyštudovala na  Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor francúzsky jazyk a kultúra. Je bývalou slovenskou krasokorčuliarkou, v súčasnosti sa aktívne venuje cestnej cyklistike a tiež je inštruktorkou spinningu. Medzi jej záľuby patrí štúdium cudzích jazykov. Je trénerkou 2. triedy a patrí do teamu trénerov krasokorčuliarskeho klubu Kraso Hamikovo, kde sa venuje výuke krasokorčuľovania a základov korčuľovania pre deti a hokejistov.


Lucia Hlaváčková
trénerská licencia stupeň č. II


Renáta Kušíková
trénerská licencia stupeň č. I


Janka Muchová
trénerská licencia stupeň č. I


Mgr. Denisa Štefanová
balet

Vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu UK - trénerské zameranie na rytmickú gymnastiku a tance.Pedagogickej praxi sa venuje od roku 1992 v krasokorčuliarskych kluboch na Slovensku i v zahraničí.
Bola dlhoročnou tanečnou interprétkou v Tanečnom divadle Bralen, účinkovala v predstaveniach pod názvom "Večery moderného tanca", premiérových  Programoch "Piesne","Búrka" uvádzané v SND, a v Janáčkovom divadle Brno, na tanečných festivaloch doma i v zahraničí a tanečno-výchovných koncertoch určených pre mládež po Slovensku. 
Pravidelne sa zúčastňovala súborových sústredení, zahraničných zájazdov, a Medzinárodných tanečných kurzov. Moderný,jazzový tanec a choreografie učila v TD Bralen v rámci Weekend workshopov, letných tanečných školách, v klube Rock´n rollu "Hydrorock", v Beni clube, spolupracovala s tanečníkmi športového tanca. Viedla praktické semináre Pilates metódy. Na Katedre tanečnej tvorby hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave pôsobila ako externý pedagóg tanca na FTVŠ.
V súčastnosti spolupracuje s mládežou a viacerými reprezentantmi v krasokorčuľovaní v rôznych vekových kategóriách, v tanečnej príprave, balete a choreografii.